Achtergrond en samenwerking

woordslang

Kernactiviteiten

  • Interventies Wet Verbetering Poortwachter
  • Personeelsadvies
  • Outplacement
  • Verzuimbegeleiding

De consulenten van AM Advies & Begeleiding hebben een jarenlange ervaring in het begeleiden van werkgevers en werknemers op het gebied van de Wet Verbetering Poortwachter.
Door samen te werken met arbeidsdeskundigen, loopbaancoaches en arbodiensten zijn wij in staat om een duidelijk beeld te scheppen in de motivatie van werkgevers en werknemers.

Als ondernemer zal u er alles aan gelegen zijn om de kosten zo laag mogelijk te houden en uw werknemers goede begeleiding te geven als zij door zieke uitvallen. Dit kan o.a. door een zorgvuldig en deskundige re-integratie.

Ook outplacement kan ingezet worden daar waar werknemer en functie niet meer op elkaar aansluiten en op termijn ziekteverzuim dreigt. Het is beter om het probleem bij de bron aan te pakken en verzuim te voorkomen.
 
Heeft u een werkplek voor één van onze werkzoekenden of wilt u een kandidaat aanmelden voor re-integratie of outplacement? Heeft u vragen, advies en/of begeleiding nodig? Stuur uw bericht naar secretariaat@amreintegratie.nl 
 
Wij helpen u graag verder.